Know Our Team Đội ngũ nhân viên

ĐỘI NGŨ FRONT-END / Nhân viên

Minh Chánh

Ngày sinh: 03/10/1994
Cung : Thiên Bình
Sở thích: Nghe nhạc, Du lịch, Xem phim...
Kỹ thuật: HTML,CSS, JS,PHP, Twig,Vuejs, ReactJS, Wordpress, Eccube3, Eccube4...
Tình trạng hôn nhân: Độc thân
Tốt nghiệp Đại học Công Nghệ TP.HCM niên khóa 2012-2016
Phương châm sống: Tận nhân lực tri thiên mệnh.

PHỎNG VẤN

Lý do bạn gia nhập công ty là gì?

Tôi đã may mắn tiếp xúc được với con người và văn hóa Nhật Bản khi còn ở giảng đường Đại học. Tôi đã ấn tượng với tinh thần và lối sống của con người Nhật Bản.

Khi biết công ty do người Nhật thành lập tôi đã quyết đinh xin được gia nhập vào công ty AGL.

Giới thiệu nội dung công việc hiện tại

Công việc thường ngày hiện tại của tôi là nhận yêu cầu từ khách hàng để chỉnh sửa giao diện website cũng như tạo mới từ đầu. Tôi đã được tham gia dự án sử dụng Vuejs và đang sử dụng CMS WordPress và Eccube để làm việc.

Theo bạn điều quan trọng nhất trong công việc là gì?

Trong công việc luôn sẽ gặp những điều khó khăn cũng như vấn đề chưa gặp phải. Việc quan trọng là không bỏ cuộc và tìm ra cách giải quyết hợp lý nhất.

Những điểm hấp dẫn khi làm việc tại Allgrow Labo

Do là một công ty Outsource nên dự án sẽ không giới hạn, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để làm việc với nhiều thư viện cũng như công nghệ khác nhau.