Giới thiệu thành viên Members

THÀNH VIÊN BAN LÃNH ĐẠO

 • Kouichi Minami

  Kouichi Minami


  CEO 南 幸一
 • Jyunhou Arai

  Jyunhou Arai


  GENERAL MANAGER 新井 潤峰
 • Nguyen Tung

  Nguyen Tung


  GENERAL MANAGER
 • Kazuya Nagata

  Kazuya Nagata


  SALES MANAGER 永田 和也

THÀNH VIÊN KHÁC
CỦA ALLGROW LABO

 • ALLgrow LABO member

  Anh Đạt

 • ALLgrow LABO member

  Anh Khoa

 • ALLgrow LABO member

  Anh Phương

 • ALLgrow LABO member

  Anh Thy

 • ALLgrow LABO member

  Cẩm Tú

 • ALLgrow LABO member

  Chấn Phong

 • ALLgrow LABO member

  Chí Thành

 • ALLgrow LABO member

  Quốc Trung

 • ALLgrow LABO member

  Đan Phượng

 • ALLgrow LABO member

  Đăng Khoa

 • ALLgrow LABO member

  Đình Dạt

 • ALLgrow LABO member

  Đình Duy

 • ALLgrow LABO member

  Đinh Thống

 • ALLgrow LABO member

  Đình Thy

 • ALLgrow LABO member

  Đức Hiếu

 • ALLgrow LABO member

  Tú Đông

 • ALLgrow LABO member

  Hà Giang

 • ALLgrow LABO member

  Hà Lan

 • ALLgrow LABO member

  Hà Nhi

 • ALLgrow LABO member

  Hải Yến

 • ALLgrow LABO member

  Hoàng Giang

 • ALLgrow LABO member

  Khánh Nhật

 • ALLgrow LABO member

  Lạc Bình

 • ALLgrow LABO member

  Lam Sơn

 • ALLgrow LABO member

  Thúy Phượng

 • ALLgrow LABO member

  Minh Chánh

 • ALLgrow LABO member

  Minh Đức

 • ALLgrow LABO member

  Minh Nhựt

 • ALLgrow LABO member

  Ngọc Châu

 • ALLgrow LABO member

  Ngọc Linh

 • ALLgrow LABO member

  Ngọc Ngà

 • ALLgrow LABO member

  Ngọc Sơn

 • ALLgrow LABO member

  Ngọc Yến

 • ALLgrow LABO member

  Như Quỳnh

 • ALLgrow LABO member

  Phúc Hậu

 • ALLgrow LABO member

  Quang Dũng

# #