Xây dựng trang web phiên bản tiếng Việt

Cùng với sự gia tăng của các liên hệ từ Việt Nam, chúng tôi đã thêm phiên bản tiếng Việt vào trang Homepage để Quý khách hàng và Đối tác có thể thuận tiện trong việc sử dụng.
Chúng tôi sẽ nỗ lực để làm phong phú nội dung như việc hỗ trợ đa ngôn ngữ, để sau này nhiều người có thể sử dụng.
Hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, quan tâm của Quý khách hàng và Đối tác trong tương lai.

Địa chỉ liên kết: https://allgrow-labo.jp/vn/
Văn bản liên kết: Webpage Allgrwo-Labo phiên bản tiếng Việt