Tổ chức Seminar dành cho Fresher

Tại Allgrow-Labo, chúng tôi tiến hành tổ chức Seminar dành cho các Kỹ sư lập trình web Front-End Fresher.
Các công ty Offshore của Nhật Bản tại Việt Nam có xu hướng thu hút nguồn nhân lực đã có kinh nghiệm làm việc trong các công ty Nhật Bản tham gia vào thị trường “nhảy việc”, để tìm kiếm nhân lực có khả năng làm việc ngay mà không mất công đào tạo, nhưng điều này cũng chính là nguyên nhân dẫn đến chi phí nhân công tăng vọt và tỷ lệ người không có việc làm cao. Tại Allgrow-Labo, nhờ vào việc đào tạo nội bộ, chúng tôi có thể tuyển dụng Fresher và tăng cường tiềm năng của họ.
Ngày 13 tháng 8 năm 2018, 20 Kỹ sư lập trình web Front-End Fresher đã tham dự Seminar để tìm hiểu về đặc trưng của websites Nhật, dựa vào đó để thực hiện đến bước tạo websites.
Thông qua các hoạt động khác nhau, chúng tôi đang thực hiện việc bồi dưỡng nguồn nhân lực ưu tú. Xin hãy liên hệ với chúng tôi nếu Quý công ty gặp khó khăn về nhân lực.